Lượt xem: 356

Cảm biến mức nhiên liệu

Mã sản phẩm : 1599723522

Cảm biến mức nhiên liệu DUT-E được sử dụng để đo mức và thể tích nhiên liệu chính xác trong các thùng chứa của xe và các thiết bị tĩnh. DUT-E cho phép xác định lượng nhiên liệu hiện tại và sự thay đổi thể tích (nạp hoặc xả) nhiên liệu trong bình

Số lượng:

    Cảm biến mức nhiên liệu DUT-E được sử dụng để đo mức và thể tích nhiên liệu chính xác trong các thùng chứa của xe và các thiết bị tĩnh. DUT-E cho phép xác định lượng nhiên liệu hiện tại và sự thay đổi thể tích (nạp hoặc xả) nhiên liệu trong bình.

    DUT-E được sử dụng trong các hệ thống theo dõi GPS và viễn thông xe như một cảm biến nhiên liệu bổ sung hoặc thay thế cho cảm biến mức nhiên liệu tích hợp sẵn (nhà máy) tiêu chuẩn. Khi được sử dụng như một phần của hệ thống viễn thông, DUT-E cho phép nhận được thông tin đáng tin cậy và chính xác về lượng nhiên liệu hiện tại trong bình và tiết lộ việc sử dụng sai mục đích và ăn cắp nhiên liệu từ bình. DUT-E cũng cung cấp một cái nhìn tổng thể về việc sử dụng nhiên liệu theo xe hoặc đơn vị tĩnh.