Lượt xem: 3333

Bộ thu thập và giám sát dữ liệu BSD 2.0

Mã sản phẩm : 1621848851

Bộ thu thập và giám sát dữ liệu BSD 2.0 là bộ điều khiển và giám sát từ xa cho thiết bị GENSYS COMPACT và GENSYS 2.0. Thông qua GSM/GPRS/3G bằng thẻ sim tương thích hoặc mạng có dây, dự liễu sẽ được chuyển về và lưu trên một máy chủ.

Số lượng:

    Bộ thu thập và giám sát dữ liệu BSD 2.0 là bộ điều khiển và giám sát từ xa cho thiết bị GENSYS COMPACT và GENSYS 2.0. Thông qua GSM/GPRS/3G bằng thẻ sim tương thích hoặc mạng có dây, dự liễu sẽ được chuyển về và lưu trên một máy chủ.
    Máy chủ sẽ đưa ra giá trị trên Widgets qua các màn hình trình chiếu, dựng những biểu đồ theo xu hướng và đưa ra các cảnh cáo hoặc là lỗi. Người dùng có thể truy cập dự liệu thông qua bất kì thiết bị điện tử nào ( máy tính, điện thoại,...)