Về chúng tôi

:

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tân Nam thành lập vào năm 2006. Năm 2016 đổi tên thành Công ty Cổ phần Công nghệ và Năng lượng Tân Nam, với đội ngũ cán bộ có trình độ và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, cung cấp và lắp đặt các hệ thống Tích hợp hệ thống thiết bị Cơ - Điện cho nhà máy Thủy điện. Hệ thống SCADA thủy điện nhằm giám sát, kiểm soát và thu thập dữ liệu phục vụ công tác quản lý vận hành đập, nhà máy thủy điện….

» Xem thêm

Tin Tức Xem tất cả

Dự án mới

Thông tin về các dự án thủy điện và các lĩnh vực tự động mới đang triển khai của Công ty CP Công nghệ và Năng lượng Tân Nam