Dự án mới

  14/12/2016

Thông tin về các dự án thủy điện và các lĩnh vực tự động mới đang triển khai của Công ty CP Công nghệ và Năng lượng Tân Nam

Giới thiệu

  01/11/2016

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tân Nam thành lập vào năm 2006. Năm 2016 đổi tên thành Công ty Cổ phần Công nghệ và Năng lượng Tân Nam, với đội ngũ cán bộ có trình độ và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, cung cấp và lắp đặt các hệ