Sản phẩm nổi bật

Tủ kích từ

  04/04/2018    Lượt xem : 1320

Tủ kích từ ứng dụng cho các nhà máy điện sử dụng kích từ tĩnh, với dòng kích lớn, cũng như cho các máy phát sử dụng kích từ không chổi than (thủy điện, nhiệt điện)