Sản phẩm nổi bật

Tủ điểu khiển tổ máy

  10/05/2017    Lượt xem : 8095

Hệ thống điều khiển, tự động hóa và SCADA trong các nhà máy thủy điện kết hợp giữa điều khiển quá trình chạy và dừng tổ máy với việc điều khiển công suất (công suất tác dụng và công suất phản kháng), điện áp và tần số.