Danh mục sản phẩm
Sản phẩm nổi bật

Bộ hòa đồng bộ SCR2.0

  05/11/2016    Lượt xem : 7098

Đồng hồ hòa đồng bộ SCR2.0 (Pháp) là loại đồng hồ hòa đồng bộ được thiết kế dựa trên bộ vi điều khiển với rơ le kiểm tra đồng bộ có thể lập trình được.

Đồng hồ hòa đồng bộ M8100

  03/08/2017    Lượt xem : 1779

Đồng hồ hòa đồng bộ M8100 (Đan mạch) 38 điểm sáng (LEDs) Hiển thị điện áp thanh cái và máy phát Đầu vào điện áp dạng cách ly Có lựa chọn rơ le đóng máy cắt

Tủ hòa đồng bộ thủy điện

  16/05/2017    Lượt xem : 3441

Tủ hòa đồng bộ được thiết kế để hòa đồng bộ 1 tổ máy hoặc nhiều tổ máy lên lưới điện quốc gia, có thể là lưới điện 22kV, lưới điện 35kV hoặc đường dây truyền tải 110kV.