Danh mục sản phẩm
Sản phẩm nổi bật

Relay bảo vệ điện áp tần số VIPS VFT - LD

  23/09/2019    Lượt xem : 984

Relay bảo vệ điện áp tần số VIPS VFT - LD là relay bảo vệ điện áp tần số, relay bảo vệ điện áp, bảo vệ điện áp, bảo vệ tần số, Quá điện áp, thấp điện áp; Quá tần số, thấp tần số; Mất pha; Ngược pha, mất cân bằng điện áp, Cài đặt độ trễ nguồn và thời gian tự động reset sau khi phát sinh lỗi.