Danh mục sản phẩm
Sản phẩm nổi bật

Đồng hồ hòa đồng bộ M8100

  03/08/2017    Lượt xem : 1779

Đồng hồ hòa đồng bộ M8100 (Đan mạch) 38 điểm sáng (LEDs) Hiển thị điện áp thanh cái và máy phát Đầu vào điện áp dạng cách ly Có lựa chọn rơ le đóng máy cắt