Sản phẩm nổi bật

Bộ điều khiển máy phát điện TCGEN 2.0

  29/08/2017    Lượt xem : 4511

Các dòng sản phẩm điều khiển máy phát điện của CRE TECHNOLOGY đáp ứng tối đa các yêu cầu công nghiệp như: Khởi động tự động và bằng tay, tự động chuyển mạch giữa nguồn lưới và nguồn máy phát, xác định sự cố lưới tự động để khởi động máy phát và chức năng giám sát động cơ máy phát

Bộ điều khiển máy phát GENSYS 2.0

  22/09/2017    Lượt xem : 3829

Bộ điều khiển máy phát GENSYS 2.0 là bộ điều khiển máy phát được thiết kế cho tủ điện của máy phát. Bộ điều khiển máy phát "all-in-one" kết hợp các chức năng cần thiết.