Danh mục sản phẩm
Sản phẩm nổi bật

Tủ hòa đồng bộ thủy điện

  16/05/2017    Lượt xem : 2968

Tủ hòa đồng bộ được thiết kế để hòa đồng bộ 1 tổ máy hoặc nhiều tổ máy lên lưới điện quốc gia, có thể là lưới điện 22kV, lưới điện 35kV hoặc đường dây truyền tải 110kV.

Tủ điểu khiển tổ máy

  10/05/2017    Lượt xem : 2483

Hệ thống điều khiển, tự động hóa và SCADA trong các nhà máy thủy điện kết hợp giữa điều khiển quá trình chạy và dừng tổ máy với việc điều khiển công suất (công suất tác dụng và công suất phản kháng), điện áp và tần số.