Sản phẩm nổi bật

Tủ hòa đồng bộ thủy điện

  16/05/2017    Lượt xem : 2674

Tủ hòa đồng bộ được thiết kế để hòa đồng bộ 1 tổ máy hoặc nhiều tổ máy lên lưới điện quốc gia, có thể là lưới điện 22kV, lưới điện 35kV hoặc đường dây truyền tải 110kV.