Lượt xem: 663

Tổ máy thủy điện Kaplan

Mã sản phẩm : 1558078981

Tua bin Kaplan được thiết kế cho cột nước từ 1.5m đến 45m và bánh xe công tác có từ 3 đến 6 cánh, tua bin Kaplan do HPP thiết kế và sản xuất có hiệu suất đạt hơn 95%

Số lượng:

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật