Lượt xem: 896

Bộ chuyển đổi dòng áp kích từ

Mã sản phẩm : 1478247809

Số lượng:

  Bộ chuyển đổi dòng, áp kích từ kiểu gá thanh ray, bộ chuyển đổi dòng, áp kích từ có khả năng cách ly đến 1800Vdc giữa đầu vào, đầu ra và nguồn. Bộ chuyển đổi dòng, áp kích từ có khả năng cài đặt đầu vào, đầu ra trong dưới hạn cho phép của dòng một chiều và điện áp một chiều.  Thông số kỹ thuật. 

  • Đầu vào bộ chuyển đổi có thể cài đặt với 12 giới hạn điện áp từ 10mV đến 100V và  6 giới hạn dòng từ 1mA đến 100mA.
  • Đầu ra bộ chuyển đổi dòng, áp kích từ được tuyến tính hóa theo đầu vào và có thể được cài đặt 0-5V, 0-10V, 0-1mA, 0-20mA hoặc 4-20mA.
  • Bộ chuyển đổi dòng, áp kích từ cho phép điều chỉnh chính xác điểm không và độ dốc của đặc tính tuyến tính liên quan giữa đầu vào và đầu ra.
  • Với giới hạn rộng, khả năng cài đặt đầu vào và đầu ra, bộ chuyển đổi dòng, áp kích từ có thể ứng dụng cho nhiều tổ máy khác nhau trong lĩnh vực thủy điện.


  Báo giá xin liên hệ: ( 84) 04.62930214 - Hotline: 0986595794