Lượt xem: 901

Bộ định giờ VIPS 99SD

Mã sản phẩm : 1565085760

Bộ định giờ VIPS 99SD là bộ định thời gian khởi động sao/tam giác, Bộ định giờ VIPS 99SD còn được gọi là Rơ le thời gian khởi động sao/ tam giác. Bộ định giờ VIPS 99SD là thiết bị có độ bền và độ chính xác cao,Bộ định giờ VIPS 99SD có thể điều chình được thời gian khởi động, thời gian chuyển mạch.

Số lượng: