Lượt xem: 651

Bộ điều khiển nhiệt độ cho tủ điện VIPS DTH

Mã sản phẩm : 1590203792

Bộ điều khiển nhiệt độ cho tủ điện với tiếp điểm thường đóng (NC) và tiếp điểm thường mở (NO)

Số lượng: