Lượt xem: 1154

Relay bảo vệ điện áp tần số VIPS VFT - LD

Mã sản phẩm : 1569225561

Relay bảo vệ điện áp tần số VIPS VFT - LD là relay bảo vệ điện áp tần số, relay bảo vệ điện áp, bảo vệ điện áp, bảo vệ tần số, Quá điện áp, thấp điện áp; Quá tần số, thấp tần số; Mất pha; Ngược pha, mất cân bằng điện áp, Cài đặt độ trễ nguồn và thời gian tự động reset sau khi phát sinh lỗi.

Số lượng: