Lượt xem: 3656

Bộ chuyển đổi dòng điện VIPS 97

Mã sản phẩm : 1621927325

- Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện, chuyển đổi tín hiện đầu vào dạng dòng điện AC A : 0 - 1A, 5A (Direct); CTR / 1A CTR / 5A

Số lượng:

     - bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện, chuyển đổi
       tín hiện đầu vào dạng dòng điện
       AC A : 0 - 1A, 5A (Direct); CTR / 1A CTR / 5A