Lượt xem: 2113

Thiết bị đo điện áp xoay chiều DC VIPS 91PE

Mã sản phẩm : 1622105470

Số lượng:

    Hiển thị LED, 0.56"; 1 hàng 4 số
     - Thiết bị đo điện áp xoay chiều DC VIPS 91PE có đầu vào đo lường điện áp: 0-500VAC (L-L); 300VAC (L-N)
     - Thiết bị đo điện áp xoay chiều DC VIPS 91PE có hệ số PT: 132kV
     - Thiết bị đo điện áp xoay chiều DC VIPS 91PE có điện áp nguồn nuôi: 90270VAC/DC